Natuurplus staat voor praktijkgerichte opleidingen rond gezond en natuurlijk leven met planten en bijen. Daarbij hebben wij specifiek de focus liggen op opleidingen rondom ontwikkeling van plantaardige producten in zowel voeding als cosmetica. De opleidingen zijn bedoeld voor de professional (in spé). Wij delen kennis, expertise en ervaring, zodat je na het volgen van van onze opleidingen ook echt bedrijfsmatig aan de slag kunt.

  Available courses

  Elkaar inspireren en van elkaar leren. Ons lerend netwerk bestaat uit een gemengde groep van deelnemers uit de sector van Bio-based Productontwikkeling, specifiek plantaardig. Deze cursus is bedoeld om met elkaar in contact te blijven en expertise, ervaring en kennis te delen binnen ons online platform.

  Tijdens de summerschool ga je aan de slag met het ontwikkelen van je eigen plantaardige product (in dit geval cosmetica)  Het lesprogramma bestaat uit een uitgebreid online lesgedeelte, een meeloopdag en twee praktijkdagen. In het online gedeelte wordt je meegenomen in het proces van het ontwikkelen van een cosmetisch product. Hierbij wordt uitgebreid ingegaan op gerichte kwaliteitsopvolging en de eisen aan het productdossier. De meeloopdag staat in het teken van primaire productietechnieken gericht op het verkrijgen van kwalitatieve cosmeticagrondstoffen. Een selectie van deze grondstoffen vormen de basis van 

  jouw te ontwikkelen product. Tijdens de praktijkdagen zullen we door middel van co-creatie diverse producten maken en indien noodzakelijk veranderen of verbeteren. Tevens zullen we het productdossier optimaliseren.  

  In deze module krijg je een breed overzicht van verschillende toegepaste life sciences met als doel later in deze jaaropleiding gemakkelijker je grondstoffen te kunnen kiezen en weergeven in het lastenboek. Tevens zullen verschillende soorten productiesystemen worden besproken, waarbij de agro-ecologie als leidraad wordt gebruikt voor natuurlijke productie. Je denkt in deze module na over de begrippen natuurlijk en zuiverheid. Wat betekenen deze eigenlijk? En hoe weerspiegelen ze zich in de verschillende productiestadia van plantaardige producten?

  In deze module krijg je een overzicht van de commercieel belangrijke typen plantaardige preparaten – food en non-food-  gebruikt binnen de Europese markt. De module gaat uitgebreid in op deze plantaardige stoffen. Je leert over de in de natuur aanwezige ressources (natuurlijke oorsprong), teelt, oogst opbrengst, fytochemie, gebruik en toepassing en potentieel in duurzame productontwikkeling.


  In deze module leer je hoe de plantaardige basisstoffen en producten besproken in de module grondstoffenleer worden geproduceerd tot producten die gebruikt kunnen worden voor het maken van food-grade en non-food producten. Je leert hierbij rekening houden met de verschillende groepen actieve inhoudsstoffen in planten alsmede de stabiliteit in het plantenmateriaal, oplosbaarheden bij extractie, allergenenpotentiaal en toxiciteit.

  In deze module leer je technieken toepassen waarmee je plantaardige grondstoffen kunt omzetten in 

  food-grade en non-food producten. Je leert hierbij rekening houden met de verschillende groepen actieve inhoudsstoffen in planten alsmede de stabiliteit in het plantenmateriaal, oplosbaarheden bij extractie, allergenenpotentiaal en toxiciteit.

  In deze module leer je je eigen kwaliteitssysteem ontwikkelen die voldoet aan GMP-richtlijnen (Good Manufacturing Practices een kwaliteitsborgingssysteem voor de farmaceutische industrie) en HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points; analyse van gevaren en kritische controlepunten in het productieproces). Tevens leer je de veiligheidsvoorschriften kennen die van toepassing zijn in een verwerkingsruimte, inclusief de specifieke gevaren en risico’s.  We gaan in op over productaansprakelijkheid met betrekking tot biobased producten (food en non food), en gezamenlijk zullen we de hygiënenormen (food en non food) toepassen. 


  In deze opleidingsmodule leer je alles over de wet en regelgeving omtrent productie en verkoop van cosmetica. 

  Inhoud van de opleiding
  Gedurende 8 lesdagen (fysiek) gaan we op maat van de seizoenen op zoek naar geurende planten uit onze lokale ’smellscape’ om vervolgens de geur ervan te vangen in diverse soorten eaux.
  Verschillende extractie technieken (stoomdistillatie, waterdistillatie, cohabitatie, synergisch distilleren) komen hierbij op een praktische manier aan bod tijdens de lesdagen waarbij ‘de Kunst van het kleinschalig distilleren’ de rode draad vormt.
  Elke lesdag is opgebouwd uit deels zelf distilleren (verschillende technieken), verdieping in chemische en fysische aspecten van plantenstoffen, en toepassingen (zowel therapeutisch, cosmetisch als culinair).
   
  Wat bied het aroma-traject jou?

  • Theoretische én praktische kennis van het distilleren van zowel aromatische, niet-aromatische en licht-aromatische planten (verschillende palntenfamilies komen aan bod). Elke lesdag worden verschillende technieken (stoomdistillatie, hydro-distillatie, cohabitatie, synergisch distilleren) uitgetest en vergeleken; inclusief voorbehandelingen (vers versus droog, fijnmalen,…) en nabehandelingen (filteren, pH-meting, microbiologisch testen, TLC)
  • De chemie van planten-inhoudsstoffen (theoretisch overzicht) en hun fysische eigenschappen (moleculair gewicht, oplosbaarheid, verdampingspunt)
  • Kwaliteitsopvolging van distillaten (essentiële oliën en hydrolaten) zowel vanuit theoretisch als praktisch oogpunt en dit voor zowel food als non-food toepassingen (microbiologie en pH, houdbaarheid en bewaring, biologisch versus niet-biologisch, …)
  • De toepassing en het gebruik van hydrolaten als voedingsmiddel, voedingssupplement of personal care product (diverse mengtechnieken, koude- en warmtetechnieken)
  • Stevig naslagwerk, 8 praktijkdagen
   
  Voor wie is de opleiding bedoeld?
  Deze opleiding is een must voor eenieder die (semi)-professioneel met planten aan de slag gaat om voedingsmiddelen of personal care producten te maken, en hierbij gebruik maakt van waterachtige plantenextracten.
  Zeepmakers, cosmeticaproducenten, drankenproducenten, parfumeurs…. Kunnen er immers baat bij hebben grondig na te denken over alternatieven voor gewoon gedemineraliseerd water.
  Er is geen voorkennis vereist, maar een minimale plantenkennis (via herboristenopleiding) is sterk aanbevolen.